• Biểu Mẫu
 • BIỂU MẪU, PHIẾU THU CHI

  - Các sản phẩm thường in: Phiếu thu chi, phiếu xuất nhập kho, giấy giới thiệu, Bill tàu, Lệnh sản xuất, phiếu theo dõi hàng hóa ....
  - Có thể thành phẩm: đóng số nhảy, răng cưa, dán Block, đóng ghim theo yêu cầu,
  - Có thể in barcode thay đổi hay chuỗi ký tự thay đổi nhằm tăng khả năng bảo mật cho sản phẩm.

  BIỂU MẪU IN SỐ LƯỢNG ÍT

  - Kích thước chuẩn: 14cm x 20cm

  - In màu (không màu nền) , đóng số nhảy, răng cưa theo yêu cầu, có thể in barcode đổi hay chuỗi ký tự thay đổi để bảo mật

  - Các sản phẩm thường in: Phiếu thu chi, phiếu xuất nhập kho, giấy giới thiệu, ....

  GIAO HÀNG SAU 1-3 NGÀY:

  SỐ LƯỢNG Giấy Fo 70g Giấy carbonless 2 liên Giấy carbonless 3 iên
  in 1 màu in 4 màu in 1 màu in 4 màu in 1 màu in 4 màu
   10 250.000 500.000 300.000  550.000  390.000  790.000
   20 440.000 900.000  460.000 1.080.000  760.000  1.500.000
  30  600.000  1.210.000  640.000 1.320.000  1.110.000  1.980.000 
  40  780.000  1.540.000  810.000  1.650.000 1.440.000  2.450.000 
  50 960.000 1.880.000  980.000   2.050.000  1.700.000 2.950.000 
  Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 2000đ/cuốn - In Barcode thay đổi + 3000/cuốn
  Đơn giá (ĐG) cho khổ A6 (10x14 cm) = 0,5 x ĐG  -  Đơn giá khổ A4 (20.5x29.5cm) = 2xĐG

    BIỂU MẪU IN SỐ LƯỢNG NHIỀU:

   BIỂU MẪU GIẤY FOR

   - Khổ thành phẩm (20x14cm), 100 tờ/cuốn;

  Giấy Fo trắng 60g/m2, in offset 1 màu;
  - Bế răng cưa, đóng kim dán băng keo gáy

  SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ VNĐ THÀNH TIỀN
  100 cuốn 12.000đ/cuốn 1.200.000đ
  200 cuốn 10.000đ/cuốn 
  2.000.000đ
  300 cuốn 9.000đ/cuốn 2.700.000đ
  500 cuốn 8.000đ/cuốn 4.000.000đ
  1.000 cuốn 7.000đ/cuốn 7.000.000đ
  Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 1500đ/cuốn - In Barcode thay đổi + 2000/cuốn

   

  BIỂU MẪU 2 LIÊN - GIẤY CARBONLESS

  - Khổ thành phẩm (20x14cm), 50bộ, 100 tờ/cuốn;
  Giấy Carbonless , in offset 1 màu;
  - Bế răng cưa, đóng kim dán băng keo gáy

  SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ VNĐ THÀNH TIỀN
  100 cuốn 16.000đ/cuốn 1.600.000đ
  200 cuốn 15.000đ/cuốn 
  3.000.000đ
  300 cuốn 14.000đ/cuốn 4.200.000đ
  500 cuốn 13.000đ/cuốn 6.500.000đ
  1.000 cuốn 11.5000đ/cuốn 11.500.000đ
  Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 1500đ/cuốn - In Barcode thay đổi + 2000/cuốn

   

  BIỂU MẪU 3 LIÊN - GIẤY CARBONLESS

  - Khổ thành phẩm (20x14cm), 50 bộ, 150 tờ/cuốn;
  Giấy Carbonless , in offset 1 màu;
  - Bế răng cưa, đóng kim dán băng keo gáy

  SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ VNĐ THÀNH TIỀN
  100 cuốn 23.000đ/cuốn 2.300.000đ
  200 cuốn 22.000đ/cuốn 
  4.400.000đ
  300 cuốn 21.000đ/cuốn 6.300.000đ
  500 cuốn 20.000đ/cuốn 10.000.000đ
  1.000 cuốn 19.5000đ/cuốn 19.500.000đ
  Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 2000đ/cuốn - In Barcode thay đổi + 3000/cuốn