• Phiếu giữ xe
 • VÉ GIỮ XE

  Chúng tôi chuyên in ấn các loại vé như : in vé tàu, in vé giữ xe, in vé xe , in vé xem phim...
  Qui cách sản phẩm:
  • Kích thước thành phẩm : theo yêu cầu của quý khách hàng.
  • Qui cách: In 1 mặt 1 màu, cắt , cấn răng cưa, đóng cuốn.
  • Chất liệu:  Giấy Ford 60gsm, For 70 gsm
  • Có thể in barcode đổi theo seri, chuỗi ký tự ngẫu nhiên trên mỗi vé để chống giả.

  THÔNG TIN SẢN PHẨM VÀ BẢNG GIÁ SẢN PHẨM IN


   

  LOẠI 2 PHẦN (5.8X15.8CM)

   

  - 100 tờ/cuốn,

   

  - in offset 1 màu trên giấy Fo trắng 60g/m2

   

  - Bế răng cưa xé, đóng cuốn

   

  SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) THÀNH TIỀN
  300 cuốn 3.800đ/cuốn 1.140.000đ
  500 cuốn 3.400đ/cuốn 1.700.000đ
  1.000 cuốn 2.900đ/cuốn 2.900.000đ
  1.500 cuốn 2.800đ/cuốn 4.200.000đ
  2.000 cuốn 2.600đ/cuốn 5.200.000đ
  Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 500đ/cuốn - In barcode  hay chuỗi ký tự ngẫu nhiên thay đổi + 1000/cuốn

   

  LOẠI 2 PHẦN (5.8X14.8CM)

   

  - 100 tờ/cuốn,

   

  - in offset 1 màu trên giấy Fo trắng 60g/m2

   

  - Bế răng cưa xé, đóng cuốn

   

  SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) THÀNH TIỀN
  300 cuốn 3.700đ/cuốn 1.110.000
  500 cuốn 3.300đ/cuốn 1.650.000đ
  1.000 cuốn 2.800đ/cuốn 2.800.000đ
  1.500 cuốn 2.700đ/cuốn 4.050.000đ
  2.000 cuốn 2.500đ/cuốn 5.000.000đ
  Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 500đ/cuốn - In barcode  hay chuỗi ký tự ngẫu nhiên thay đổi + 1000/cuốn

   

  LOẠI 3 PHẦN (5.8X15.8CM)

   

  - 100 tờ/cuốn,

   

  - in offset 1 màu trên giấy Fo trắng 60g/m2

   

  - Bế răng cưa xé, đóng cuốn

   

  SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) THÀNH TIỀN
  300 cuốn 4.000đ/cuốn 1.200.000đ
  500 cuốn 3.700đ/cuốn 1.850.000đ
  1.000 cuốn 3.200đ/cuốn 3.200.000đ
  1.500 cuốn 3.000đ/cuốn 4.500.000đ
  2.000 cuốn 2.800đ/cuốn 5.600.000đ
  Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 700đ/cuốn - In barcode  hay chuỗi ký tự ngẫu nhiên thay đổi + 1000/cuốn

   

  LOẠI 3 PHẦN (5.3X20CM)

   

  - 100 tờ/cuốn,

   

  - in offset 1 màu trên giấy Fo trắng 60g/m2

   

  - Bế răng cưa xé, đóng cuốn

   

  SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) THÀNH TIỀN
  300 cuốn 4.300đ/cuốn 1.290.000đ
  500 cuốn 4.000đ/cuốn 2.000.000đ
  1.000 cuốn 3.200đ/cuốn 3.200.000đ
  2.000 cuốn 2.800đ/cuốn 5.600.000đ
  Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 700đ/cuốn - In barcode  hay chuỗi ký tự ngẫu nhiên thay đổi + 1000/cuốn

   

  LOẠI 3 PHẦN (5.8X20CM)

   

  - 100 tờ/cuốn,

   

  - in offset 1 màu trên giấy Fo trắng 60g/m2

   

  - Bế răng cưa xé, đóng cuốn

   

  SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) THÀNH TIỀN
  300 cuốn 4.600đ/cuốn 1.380.000đ
  500 cuốn 4.300đ/cuốn 2.150.000đ
  1.000 cuốn 3.400đ/cuốn 3.400.000đ
  2.000 cuốn 2.900đ/cuốn 5.800.000đ
  Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 700đ/cuốn - In barcode  hay chuỗi ký tự ngẫu nhiên thay đổi + 1000/cuốn