• Tờ Rơi
 • TỜ RƠI SỐ LƯỢNG ÍT

  - BẠN CẦN IN TỜ RƠI CHO CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG CÁO VỚI SỐ LƯỢNG ÍT

  - BẠN NÊN KÈM THÊM CHƯƠNG TRÌNH GIẢM GIÁ VÀO TỜ RƠI ĐỂ TĂNG HIỆU QUẢ QUẢNG CÁO NHÉ!

  THÔNG TIN SẢN PHẨM VÀ BẢNG GIÁ SẢN PHẨM IN


   

   

  QUY CÁCH SẢN PHẨM:

   

  - IN 4 MÀU, 2 MẶT GIẤY C150 GSM

   

  KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM  SỐ LƯỢNG THÀNH TIỀN
  1 NGÀY 2 NGÀY 3 NGÀY

  10x20 CM

  500 680.000

  540.000

  400.000
  1.000 1.200.000 1.000.000 760.000
  2.000 2.000.000 1.700.000 1.450.000
  3.000 2.500.000 2.000.000 1.600.000

  14.5x20.5CM

  500 900.000 800.000 700.000
  1.000 1.350.000 1.150.000 800.000

  2.000

  2.100.000 1.700.000 1.400.000

  20.5X29.5

  500 1.350.000 1.150.000 800.000
  1.000 2.100.000 1.700.000 1.400.000